ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਆਰਕੈਸਟਰਾ

www.nco.org.uk

ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਆਰਕੈਸਟਰਾ 8-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NCO ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 650 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾਲ ਵੀਕੈਂਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਨਸੈਂਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁੱਤ ਟਿਊਟਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਕੋਚਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।