ਸਾਡੇ 2022/23 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 2022/23 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ!

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ-ਕਲਾਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਬਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ।


ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਜ਼ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਠਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ, ਬੀਮੇ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੰਗੀਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।

* * *